Locations for VAVI Hồ Chí Minh - Bàn ghế nhập khẩu hiện đại TPHCM 1
10.8365839 106.7707522 0 0 106.7707522,10.8365839